KROKODIL (IMIX)

Rođeni 16. marta, 21. marta, 10. aprila, 30. aprila, 20. maja, 9. juna, 29. juna, 19. jula, 8. avgusta, 28. avgusta, 17. septembra, 7. oktobra, 27. oktobra, 16. novembra, 6. decembra, 26. decembra , 15. januara, 4. februara, 24. februara

Značenje ovog znaka je more, a zaštitnik je Zmaj. Osobe rođene u ovom znaku se često osjećaju bespomoćno i izgubljeno. Emotivni su, teže  za udobnošću i sigurnošću. Jako su kreativni i imaju potrebu za aktivnošću te stalno ulaze u nove projekte. Empatični su i vole da brinu o drugima, pa im odgovaraju profesije doktora ili učitelja. Porodica im je jako važna. Ponekad lako izgube živce i ravnotežu,a onda se okreću od porodice i prijatelja te odlaze u svijet iluzija.

Pozitivne strane – energičnost i zaštitnička nastrojenost

Negativne strane – agresivnost, dominantnost i sebičnost

Dragi kamen – crveni jaspis